2014/04/24

Municipal Office of Wroclaw - the sponsor of the trophies

We are happy to announce that this year trophies for the winners are funded by Department of Sport, Tourism and Recreation of the Municipal Office of Wroclaw. Special thanks to Mr. Piotr Mazur - Director of the Department and Mr. Robert Cichy. The Municipal Office of Wroclaw also gave us some promotional materials about Wroclaw, that will be distributed to teams during the tournament.
Thank you very much!
---------------------------------------------------
Z radością oznajmiamy, iż w tym roku puchary dla zwycięzców ufundowało Biuro Sportu, Turystyki i Rekreacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, za co niezmiernie dziękujemy. Szczególne podziękowania należą się Panu Piotrowi Mazurowi - Dyrektorowi Biura, oraz Panu Robertowi Cichemu. Urząd Miasta ufundował również materiały promocyjne dotyczące Wrocławia, które zostaną wręczone drużynom w trakcie turnieju.
Serdecznie dziękujemy!

No comments:

Post a Comment